פנה אלינו
חיפוש מתקדם:
Search
ביצוע דוגמא לאיטום קריסטלי “אגירה שאובה”
חומרים:

ביצוע עבודות איטום קריסטלי שלילי באמצעות חומרי חברת “פנטרון”

יישום מערכת טיח מינרלי על גבי המערכת

בוצעה בדיקה של המערכת לאחר 28 ימים (כפי שדורש היצרן) והמערכת הצליחה מעבר לכל הציפיות!

למעלה