פנה אלינו
חיפוש מתקדם:
Search

חיזוק ויישום חיפויי חוץ

חיזוק חיפויי חוץ

תהליך חיזוק של חיפויי חוץ (לוחות אבן, אריחים ושאר חיפויים) נובע מצורך בטיחותי קיים או אחזקה עתידית מתוכננות והינו נגזרת של שיטת החיפוי הרטובה שיושמה במבנים בישראל עד שנות ה-90.

תהליך החיזוק מבוצע על ידי טכניקה של קדיחה באריח/לוח קיים וקיבועו מחדש על ידי עוגן / בורג מתאים. בחברתנו, בחירת אלמנט עיגון איכותי מהווה את הנדבך העיקרי בהצלחת הפרויקט ומתן אחריות לאורך שנים, ולכן מוגדר שימוש אלמנטים עשויים פלדת אל חלד (נירוסטה 316) המאריכים את קיים המבנה לאורך שנים.

כחלק מתהליך החיזוק והקיבוע חברתנו ממליצה על חידוש מראה החיפוי הקיים והגברת עמידותו ואטימותו לאורך שנים על ידי יישום מערכות סילר בהספגה לתשתית האבן (אימפרגנציה) ובנוסף גם חריצה וחידוש של הרובה הקיימת בין המישקים (פוגות).

בחירת סוג המערכת לקיבוע יחד עם סילר מתאים נעשים טרם תחילת הפרויקט במפרט מסודר ולפי תקן ישראלי 2378 ולעיתים גם מצריכים החלפת אריחים קיימים / הדבקתם מחדש במערכת דבק מתאימה.

חברתנו מציעה לוגיקה עקרונית לחיזוק וקיבוע חיפויי חוץ;

  1. בדיקת הקשה על פני התשתית – לאיתור אריחים / לוחות חלולים המטים ליפול.
  2. בדיקה שליפה הורסת לתשתית על מנת לבדוק איכות הדבק הקיים.
  3. לאחר בדיקות אלו בחירת אזורים לחיזוק וקיבוע ו/או החלפה של אריחים ובחירת סוג אביזר הקיבוע.
  4. קידוח ראשוני יעשה לאורך האריח עצמו במקדח בעל קוטר ואורך המתאים לאביזר שנבחר ללא פונקציית רטט במכשיר הקדיחה (דפיקה) ולעומק מינימלי שיוגדר במפרט (כעוביו של האריח), על מנת שלא לסדוק או לשבור את האריח הקיים.
  5. קידוח שני יעשה לאורך החור הקיים באריח ולתוך התשתית במקדח בעל קוטר ואורך זהים לקידוח הראשוני והפעם בעזרת פונקציית רטט במכשיר הקדיחה (דפיקה) ולעומק מקסימלי שיוגדר במפרט.
  6. ביצוע קדח שלישי יעשה לצורך יצירת “פאזה” בקוטרו של ראש האביזר המיועד ליישום ללא פונקציית רטט במכשיר הקדיחה (דפיקה) ולעומק מינימלי ויזואלי.
  7. לאחר ניקוי האזור מאבק ומזהמים יוחדר בהברגה אלמנט העיגון לעומק שיוגדר במפרט, ללא בליטה בדופן החיצונית של האריח.
  8. סגירת הפתח הקיים על ידי חריטה והכנה מראש של ‘כפתור’ כיסוי מתאים (דקורטיבית) או לחילופין מסטיק פוליאוריתני / דבק שיש – הינו פונקציה דקורטיבית בהחלטת הלקוח.
  9. יישום מערכת סילר, ליטוש וחידוש רובה / כוחלה במישיקים יעשה תחילה על מקטע ניסוי (מוק-אפ) יחד עם יצרן/יבואן החומרים להתאמת הגוון הרצוי לאבן.

מטרת חיפויי חוץ במבנים הינה למטרות עיצוב דקורטיבי, הגנה מפני תנאי אקלים סביבתיים כגון מליחות וזיהום אויר, אטימה מפני רטיבות, הפחתת הצורך בתחזוקת המבנה.

חומרי חיפוי חוץ יכולים להיות מגוונים כגון שיש, אבן טבעית, אלומיניום, זכוכית.

לביצוע חיפוי חוץ או תיקון חיפוי חוץ, נדרש לעובדים אישור עבודה בגובה.

שיטות חיזוק חיפויי חוץ הן:

השיטה רטובה בדבק או בטיט ואבזרים מכניים לקשירה אל  רשת מתכתית.

השיטה היבשה הינה באמצעות מסמרות, ברגים ועוגנים.

תקנים רלוונטיים לנושא חיפויי חוץ:

מפמ”כ 378 – חיפוי קירות באבן טבעית

ת”י 2378 – קירות מחופים   (חלקים 1, 2, 3, 4, 5)

לקוחות נבחרים: בנק המזרחי, רפא”ל, האוניברסיטה העברית.

אהוד אסטרחן,

מהנדס

קבוצת רשף