פנה אלינו
חיפוש מתקדם:
Search

ניקוי אברזיבי ומכני

ניקוי והכנת שטח

ניקוי והכנת שטח הינו תהליך ביצוע טרם יישום מערכת צבע לציפוי אלמנטי מתכת או בטון.

לתהליך הכנת פני שטח טרם יישום מערכת ציפוי לצביעה חשיבות רבה בהשגת תוצאת הגמר המתקבלת של המערכת כולה. מטרות הכנת השטח כוללות ניקוי והסרה של ציפוי ישן ו/או חלודה קיימת, חספוס התשתית לצורך עיגון מכני של היסוד (פריימר) ליצירת חיבור מיטבי (אדהזיה).

את הכנת פני השטח לקראת הצביעה ניתן לבצע במספר טכניקות כתלות בסביבת העבודה (מבנים נוספים, כלי רכב חונים בסביבה), אקלים בסביבת הביצוע, במקורות האנרגיה (אספקת חשמל, מים ואוויר דחוס), גורם הזמן כמשפיע בעת תכנון הפרויקט וכן בכוח האדם שעומד לרשות המבצע.

חברתנו מציעה מספר לוגיקות עקרוניות לניקוי והכנת שטח על בסיס ידע הנדסי וניסיון עתיר שנים. עם זאת, יש לומר כי כל פרויקט מהווה מקרה לגופו ומצריך תכנון ויישום פרטני של שלב ניקוי והכנת השטח בהתאם להגדרות התקנים אל מול האלמנטים שנועדו לניקוי והכנה ותנאי הסביבה.

  1. ניקוי אבריזיבי בחומר שחיקה:

מטרות שלב הכנת השטח כוללות ניקוי וחספוס של פני השטח בהתאם למערכות התקינה האירופאיות והאמריקאיות ( ,ISO-8501-1תקני SSPC או מקבילי תקינה בארגון NACE). בין היתר ביצוע הסרה כוללת של ציפוי ישן קיים, הסרת חלודה וקשקשת מאלמנטי מתכת וזיונים, הסרת ‘גראדים’ הנובעים מריתוכים, ובתשתיות בטון פתיחת חרירים ויצירת תשתית יציבה והומוגנית מוכנה לציפוי.

לצורת האגרגטים יש משמעות בתהליך הכנת השטח וניתן לחלקן לשתי משפחות – גרגרים בצורה משוננת נקראים ‘GRIT’ וגרגרים בצורה עגולה נקראים ‘SHOT’. סוגי הגרגרים השונים והתפרקותם במהלך ההתזה על פני השטח יוצרים “פרופיל חספוס” שונה, וזאת בהתאם למפרט הציפוי. במקרים מסוימים ניתן לבצע תהליך ‘מקוצר’ הנקרא “שטיפת חול” דהיינו התזה נמוכה של גרגרים בשילוב מעבר מהיר של המתיז עם פיית ההתזה על המשטח, תהליך שנועד לבצע חספוס עדין ומהיר (‘הורדת ברק’) מפני השטח.

בשנים האחרונות נאסר השימוש בגרגרי חול כחומר שחיקה בהתזה (בגלל היותו של החול כמותז קרצינוגני ומהווה סכה בטיחותית) ולמעשה המונח “ניקוי חול” נותר רק כביטוי לשיטה שאיננה קיימת עוד. לפיכך, קיימים תחליפי חומרי שחיקה (אגרגטים) בטוחים לשימוש כגון גרגירי מינרלים, פלדה, שברי  קליפות,  או גרגירי זכוכית.

לצורך ביצוע ניקוי אבריזיבי נדרשת מערכת ניקוי פתוחה הכוללת; מדחס נייד לאספקת אוויר יבש, דוד ‘חול’ (למילוי חומר שחיקה), מדחס אוויר לאספקת אוויר נקי למסכת העובד בעת היישום, צנרות מתאימות להולכת האוויר הדחוס, מכל דלק, חומרי שחיקה אבריזיביים מתאימים וציוד מיגון אישי.

סכמה בסיסית למערכת פתוחה לניקוי אבריזיבי:

  1. ניקוי מכני:

במקומות בהם לא ניתן או נאסר לבצע ניקוי אבריזיבי בהתזה, מבוצע ניקוי מכני ידני הכולל שימוש באמצעים מכניים חשמליים או פנאומטיים (ממונעי לחץ אוויר) ולעיתים אף שימוש באמצעים ידניים לחלוטין שאינם ממונעים. תהליך הניקוי המכני ותוצאותיו שוות ערך לתהליך ההתזה האבריזיבית וגם הוא כפוף לשורת תקנים אירופאיים ואמריקאים (כפי שצוין בסעיף הקודם). תהליך זה כולל גירוד ושפשוף פני השטח עד לקבלת תשתית נקייה מחלודה וקשקשת, חספוס מתכות ופלדה ואף הסרת ציפוי ישן. לצורך יישום תהליך זה קיים טווח רחב של אמצעים ייעודיים הכולל מברשות פלדה מסתובבות, איזמלים רחבים להסרת גושי חלודה, ניירות וראשי שיוף (ראשי ‘שלקה’ או ‘שלייף’), מכשירי ‘צ’יפינג’ (אקדחי סיכות פנאומטיים) ומכשירים שיוף רגילים ואקצנטריים ייעודיים למשימות אלו.

  1. שטיפה בלחץ מים גבוה ולחץ אולטרה-גבוה:

שטיפות בלחץ מים הינן דבר נפוץ בתהליכי הכנת השטח טרם יישום מערכת הציפוי והצביעה. בחירת לחץ וסוג השטיפה נעשה בהתאם למפרט הטכני והצרכים בפרויקט. שטיפה בסיסית בלחץ מים עד 350 bar מיועדת בעיקר להסרת אבק ושאריות מזהמים לרבות חלקיקי צבע, חלודה, וטיח מצויים במצב רופף על גבי התשתית.

שטיפה בלחץ מים עד 1000 bar נחשבת “שטיפה בלחץ גבוה” ומאפשרת הסרה מלאה וניקוי של ציפויים מגושי קשקשת וחלודה הדבוקים לתשתית וכן גם יצירת פרופיל חספוס למשטחי בטון. שטיפה זו מצריכה שימוש במשאבות ייעודיות בלחץ וספיקה גבוהים וכן עובד מיומן עם ציוד מגן מתאים.

שטיפה מעל 1000 bar נחשבת “שטיפה בלחץ אולטרה גבוה” ונועדה להסרה מלאה של ציפויים רבי עובי, חציבה מבוקרת במשטחי טיח ובטון ונעשית בעזרת משאבות מיוחדות המופעלות על ידי צוות ייעודי ומיומן למשימה יחד עם תקנות בטיחות מחמירות.

במקרים מסויימים ניתן לבצע ‘תהליך שטיפה משולב’ להחדיר לתערובת המים סוגי דטרגנטים, סבונים ואף חומרי שחיקה להוספה או שינוי של תהליך השטיפה – וזאת על פי מפרטי הביצוע לפרויקט. יש לציין כי שטיפות בלחץ מים לאלמנטי מתכת אינן מהוות תחליף לחספוס ויצירת פרופיל מחודש של פני השטח.

להכנת פני שטח לפני צביעה, חשיבות רבה בתוצאה המתקבלת לאחר הצביעה.

את הכנת פני השטח לקראת צביעה ניתן לבצע במספר אפשרויות כתלות במיקום (מבנים נוספים, כלי רכב חונים בסביבה), במזג האויר, במקורות האנרגיה (חשמל, מים), בכח האדם שעומד לרשות הפרויקט ובגורם הזמן.

  1. ניקוי אברזיבי בחומר שוחקכיום אסור להשתמש בחול “לניקוי חול” (בגלל היותו של החול המותז קרצינוגני). לפיכך מצאו תחליפים כמו גרגירי  פלדה, שברי  קליפות,  גרגירי זכוכית. מטרת הניקוי האברזיבי ליצור חספוס על פי התקן השבדי SIS 055990 או האמריקני SSPC-SP – -, ולהסיר צבע או טיח או חלודה וקשקשת רופפים, הסרת פינות חדות וכן הסרת “שלקה” של ריתוך.

לצורך ביצוע ניקוי אברזיבי נדרש ציוד בטיחות המגן על דרכי הנשימה של העובד וכן נדרש ציוד לעבודה: מדחס אויר נייד  עם אבזרי התזה, צנרת מתאימה להולכת האוויר הדחוס, מכל דלק, חומר אברזיבי. הניקוי האברזיבי יעשה לפי הנחיות המזמין. ניתן לבצע גם “שטיפה בחול” דהיינו שטיפה באגרגטים – התזת חומר שוחק במידה מועטה.

  1. ניקוי מכני

במקומות שאסור או אי אפשר לבצע ניקוי  אברזיבי מבצעים ניקוי מכני בעזרת גירוד ידני (מברשת פלדה ידנית או נייר זכוכית) או מברשת פלדה מכנית סובבת או על ידי השחזה בדיסק.

  1. שטיפה בלחץ מים גבוה

שטיפה בלחץ מים גבוה מיועדת להסרת אבק ושאריות צבע/חלודה/טיח רופפים. לחץ המים צריך להיות 500-200 באר ולשם כך נדרשת משאבה בלחץ וספיקה גבוהים וכן עובד מיומן עם ציוד מגן מתאים.
לעתים שטיפה בלחץ מים גבוה באה אחרי שטיפה עם דטרגנטים וכן אחרי ניקוי אברזיבי או ניקוי מכני.
אחרי השטיפה במים יש לייבש היטב ולאוורר את פני השטח לפני  הצביעה ולוודא כי מתקבלת תשתית יציבה לפני  ביצוע הצביעה/הציפוי.

  1. ניקוי כימי

  1. במידת הצורך יש לסתום שקעים וחורים בפני השטח ולאפשר אשפרה או ייבוש, בהתאם למקרה.

                                                           אהוד אסטרחן, מהנדס